custom.png

Вторник, 30 Април 2013 08:47

Още един партньор в Украйна

RAMPLO набира своите позиции на територията на Украйна

Продукти по RAMPLO сега присъства от фирма "Svіttehservіs". Мотокари, тягови батерии, камиони, повдигачи, резервни части - тези продукти са широко представени в асортимент от "Svіttehservіs". И накрая, нашите клиенти могат да закупят от тази компания и RAMPLO складово оборудване - мобилни рампи с различен тонаж, фиксирани рампи със или без хоризонтална площ, както и други продукти за складови нужди.

 

Svіttehservіs

Kharkiv, Pobeda avenue 66В, 171, 61204

Tel/Fax: +380 (57) 717-13-14, +380 (57) 758-13-83

Emailsvitteh@mail.ru

WEB: www.svitteh.com.ua

Свържете се с нас:

 

© 2018 Ramplo
All rights reserved