Η τσεχική εταιρεία εκτιμά την ποιότητα των προϊόντων RAMPLO

GEKKON INTERNATIONAL S.R.O. νέος εταίρος RAMPLO

Η μάρκα RAMPLO έχει έναν νέο αντιπρόσωπο - την τσεχική εταιρεία GEKKON INTERNATIONAL S.R.O.

Ο νέος μας συνεργάτης είναι η τσεχική εταιρεία GEKKON INTERNATIONAL S.R.O. - έχει 20ετή εμπειρία σε σύνθετες υπηρεσίες στον τομέα της φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Η κύρια κατεύθυνση της εταιρείας είναι η πώληση εξοπλισμού και μηχανημάτων φόρτωσης. Επίσης, η GEKKON INTERNATIONAL S.R.O. παρέχει μια σειρά από άλλες υπηρεσίες - συντήρηση υπηρεσιών, τεχνική επιθεώρηση, πωλήσεις ανταλλακτικών και κύριο σκοπό της εταιρείας - να καλύψει όλες τις απαιτήσεις των πελατών σύμφωνα με παραγγελθέντα αγαθά και υπηρεσίες.

Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία με την GEKKON INTERNATIONAL S.R.O θα είναι μακροπρόθεσμη και ελπιδοφόρα. Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, αξιόπιστου εξοπλισμού και έγκαιρης παράδοσης στη Δημοκρατία της Τσεχίας το συντομότερο δυνατόν.

 

GEKKON INTERNATIONAL S.R.O.
HRADISTSKA 407, 533 52 Pardubice
Tel: +420 466 335 378
Email: gekkon@gekkon.org
WEB: http://www.gekkon.org