custom.png

četvrtak, 28 februar 2013 19:42

YUKAS - novi diler u Kazahstanu

Ponosni smo da predstavimo naš novi partner u Kazahstanu Republici - kompanija YUKAS.


RAMPLO diler YUKAS postići veliko iskustvo u oblasti snabdevanja industrijske opreme i drugih tehnika na tržištu Kazahstana. Kompanija YUKAS postao prvi ovlašćeni diler RAMPLO proizvoda u Kazahstanu. Desetine kupaca ovog tržišta sada mogu kupiti kvalitetne proizvode RAMPLO od lokalnog distributera.

 

© 2018 Ramplo
All rights reserved